Úrazové pojištění

Úrazové pojištění slouží ke krytí škod vzniklých v důsledku úrazu. Toto pojištění se může vztahovat na:

Nabízíme:

  • Smrt následkem úrazu
  • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním
  • Hospitalizaci v důsledku úrazu

Toto pojištění je vhodné jak pro běžné životní situace, tak pro aktivní a extrémní sporty, či riziková povolání.

Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době