Služby pojistitelům

Pojistitelům poskytujeme správu obligatorních proporcionálních i neproporcionálních smluv včetně zajištění kvótového, excedentního, zajištění škodního nadměrku (rizikového, katastrofického) či nadměrku škodovosti (stop loss). Nabízíme i alternativní přenos rizik ART.


Komplexní služby poskytujeme také v souvislosti s fakultativními riziky na proporcionální či neproporcionální bázi při zajištění základních i nadměrkových vrstev pojistného krytí. Máme zkušenosti s umisťováním speciálních a velkých rizik, k čemuž využíváme dobré vztahy vybudované s předními světovými zajistiteli.

Obr�zek

Pojistitelům nabízíme komplexní zajistné služby, ke kterým patří zejména:

 • Analýza stávajících zajistných programů
 • Projektování optimální zajistné ochrany
 • Modelování rizik
 • Umisťování zajistného programu s využitím nejvhodnějších světových trhů
 • Konkurenceschopné cenové nabídky
 • Koordinace přípravy zajistné dokumentace a administrativa všech následných změn
 • Administrativní správa a zpracování vyúčtování zajištění
 • Koordinace hlášení a likvidace pojistných událostí
 • Průběžná analýza podmínek trhu
 • Monitorování finančního postavení a hodnocení zajistitelů
 • Zastupování klientů na mezinárodních zajistných konferencích
 • Vícejazyčná podpora
Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době