Zemědělství

U plodin považují zemědělci za největší rizika svého podnikání nepříznivé vlivy počasí. U hospodářských zvířat zase jejich nákazu a úhyn.

V kategorii zemědělských rizik proto nabízíme svým klientům zejména tyto produkty:

  • Pojištění plodin (pro případ nebezpečí krupobití, požáru, vichřice, záplavy, povodně, sesuvu půdy, mrazu, jarního mrazu, sucha, odcizení či škod způsobených zvěří)
  • Pojištění hospodářských zvířat (pro případ uhynutí, utracení nebo nutné porážky vlivem nákazy či živelní události)
  • Pojištění koní včetně dostihových
  • Pojištění ryb (akvakultury)
Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době