Stavební a montážní rizika

Pojištění stavebně montážních rizik je určeno pro pojištění kompletních projektů. Jeho účelem je poskytnutí pojistné ochrany v průběhu stavby a montáže díla všem zúčastněným subjektům, včetně investora.

V rámci stavebně montážního pojištění nabízíme krytí tří na sebe navazujících částí:

  • pojištění věcných škod na budovaném díle proti všem rizikům
  • pojištění odpovědnosti za škody (na zdraví a na majetku třetích osob) v souvislosti s budováním díla (včetně pojištění křížové odpovědnosti a následných finančních škod)
  • pojištění ušlého zisku a zvýšených nákladů investora (Advanced Loss Of Pofit – ALOP / Delayed Startup - DSU) způsobených opožděným zprovozněním díla v důsledku škody na díle

Pojištění věcných škod a pojištění odpovědnosti v souvislosti s budováním díla patří mezi standardní krytí. Pojištění ušlého zisku investora (ALOP) je vhodné u staveb, jejichž opožděné uvedení do provozu může způsobit investorovi velké finanční ztráty.

Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době