Obnovitelné zdroje
energie

Pojištění elektráren vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů obvykle zahrnuje:

  • Stavebně montážní pojištění výstavby elektrárny
  • Majetkové pojištění elektrárny se zahrnutím technických rizik (tj. strojních škod)
  • Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem elektrárny
  • Pojištění přerušení provozu elektrárny v důsledku živelní události či poruchy stroje
Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době