Finanční rizika

Pojištěním finančních rizik je kryta schopnost dostát závazkům ze smluvního vztahu. V případě, že smluvní strana, jejíž závazek je předmětem pojištění, těmto závazkům nedostojí, přebírá závazky namísto smluvní strany pojistitel.

Mezi produkty pojištění finančních rizik, jejichž zprostředkování nabízíme, patří:

  • Pojištění záruk (smluvních, za celní dluh, za spotřební daň)
  • Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
  • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
  • Pojištění rozdílu mezi pořizovací hodnotou vozidla a plněním v havarijním pojištění (GAP)
  • Pojištění prodloužené záruční lhůty (Extended Warranty)
  • Komplexní pojištění bankovních rizik (Bankers Blanket Bond – BBB) včetně pojištění elektronických bankovních rizik (Computer Crime) a rizik spojených s internetovým bankovnictvím (Internet Banking Clause)
  • Pojištění pohledávek (úvěrů) pro případ platební neschopnosti, platební nevůle a politických rizik (pojištění vývozních a dovozních kontraktů, pojištění financování investic a projektů)
  • Pojištění nepříznivého vlivu počasí
  • Pojištění zrušení akce (sportovní akce, hudební koncerty, divadelní představení, výstavy, festivaly a jiné veřejné události všeho druhu)
  • Pojištění výher
Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době