Majetek

Našim klientům nabízíme krytí všech druhů majetku proti celé řadě nebezpečí, v jejichž důsledku může dojít k přímým věcným škodám či finančním ztrátám.
Obrázek

Řadíme mezi ně nebezpečí:

  • FLEXA
  • živelní katastrofická (povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice, krupobití)
  • vodovodní
  • odcizení a vandalismus
  • havárie
  • technická (strojní a elektronická)
  • terorismus
  • přerušení provozu, následné přerušení provozu, strojní přerušení provozu

Umisťujeme fakultativní rizika, která díky své velikosti či povaze nespadají do obligatorního zajištění a je pro ně těžké nalézt kapacitu na lokálním trhu.

Email byl odeslaný, ozveme se Vám v nejkratší možné době